Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.4.2024.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave – https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).
 
Datum javne objave:24.5.2024.
Dostava se smatra izvršenom:1.6.2024.
Datum objave oglasa:11.4.2024.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu