Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:12.4.2024.
Naziv radnog mjesta:poreznik – III. vrste m/ž
Institucija:Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Pazin
Stručni uvjeti::• razina 4.2. HKO-a gimnazija, ekonomske ili upravne struke • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima • položen državni ispit I. razine • poznavanje rada na računalu
Opis poslova:Opis poslova i podaci o placi
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Pazin, 52000 Pazin, M. B. Rašana 24.