Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:13.5.2021.
Naziv radnog mjesta:stručni savjetnik m/ž
Institucija:Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti, - 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni ispit, - znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) – neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).
 
Datum javne objave:25.6.2021.
Dostava se smatra izvršenom:3.7.2021.
Datum objave oglasa:13.5.2021.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu