Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Pronađeno 4717 rezultata.
Ministarstvo pravosuđastručni/a suradnik/ica; Sektor za probaciju, Probacijski ured Osijek22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđaupravni/a referent/ica; Uprava za kazneno pravo i probaciju, Sektor za kazneno pravo,Odjel za međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđaupravni/a referent/ica; Uprava za kazneno pravo i probaciju, Sektor za kazneno pravo, Odjel kaznene evidencije 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđaviši/a upravni/a referent/ica; Uprava za kazneno pravo i probaciju, Sektor za kazneno pravo, Odjel kaznene evidencije 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđasamostalni/a upravni/a referent/ica; Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Sektor za imovinske propise i upravni nadzor,Odjel za zemljišnoknjižnu administraciju 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđaviši/a stručni/a referent/ica; Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Sektor za imovinske propise i upravni nadzor, Odjel za upravljanje zajedničkim informacijskim sustavom22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđasamostalni/a upravni/a referent/ica; Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Sektor za imovinske propise i upravni nadzor, Odjel za drugostupanjske postupke 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđastručni/a suradnik/ica; Uprava za organizaciju pravosuđa, Sektor za pravosudnu upravu i strateški razvoj pravosuđa,Odjel za analitiku, statistiku i evidencije 22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđainformatički/a referent/ica; Sektor za informacijski sustav, Služba za održavanje informacijskog sustava22.09.2014.
Ministarstvo pravosuđaviši/a informatički/a referent/ica; Sektor za informacijski sustav, Služba za razvoj informacijskog sustava22.09.2014.