Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.11.2021.
Datum objave u NN:17.11.2021.
Naziv radnog mjesta:portir
Institucija:Trgovački sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– SSS – odgovarajuće struke
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Petrinjska 8, s naznakom: »Za oglas za prijam – portir«.
 
Datum javne objave:18.1.2022.
Dostava se smatra izvršenom:26.1.2022.
Broj NN:123/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu