Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.1.2022.
Datum objave u NN:19.1.2022.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama",, broj 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:OGLAS
Ispravak:Ispravak oglasa
Datum objave poziva na testiranje:8.3.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Datum objave poziva na testiranje:11.3.2022.
Poziv na testiranje:OBAVIJEST O PROMJENI DATUMA RAZGOVORA
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Pula, Trg Republike 1, s naznakom: »Za oglas – prijem namještenika«.