Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Datum objave u NN:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa objavljenog u "Narodnim novinama", broj 9/2022 od 21. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:4
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:22.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na razgovor
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Policijska uprava zagrebačka, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Petrinjska 30, s naznakom: »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:4.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.4.2022.
Broj NN:9/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.4.2022.
Broj NN:9/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.4.2022.
Broj NN:9/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.4.2022.
Broj NN:9/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu