Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.2.2022.
Datum objave u NN:9.2.2022.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica
Institucija:Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::– hrvatsko državljanstvo, – niža stručna sprema ili osnovna škola, – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave na oglasnim stranicama službenog lista Narodne novine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Frankopanska 16, 10000 Zagreb, naznakom: »Prijava na oglas – radno mjesto čistačica«. Na poleđini omotnice za pismo navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:21.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2022.
Broj NN:18/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu