Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:3.3.2022.
Datum objave u NN:2.3.2022.
Naziv radnog mjesta:vozač – dostavljač (m/ž)
Institucija:Općinski kazneni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tehničke, prometne ili druge odgovarajuće struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – vozačka dozvola B-kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom: »Prijava na oglas za radno mjesto vozača – dostavljača«.
 
Datum javne objave:8.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:19.4.2022.
Broj NN:25/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu