Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.5.2023.
Datum objave u NN:17.5.2023.
Naziv radnog mjesta:vozač – dostavljač (m/ž)
Institucija:Općinski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tehničke ili prometne struke. Stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su završile gimnaziju ili drugu četverogodišnju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – položen ispit za vozača motornog vozila B-kategorije, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:4.9.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na razgovor
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose poštom na adresu: Općinski sud u Puli – Pola, Ured predsjednika suda, Pula – Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: »Prijava na oglas 7 Su-200/2023«.
 
Datum javne objave:21.9.2023.
Dostava se smatra izvršenom:29.9.2023.
Broj NN:52/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu