Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:1.9.2023.
Datum objave u NN:1.9.2023.
Naziv radnog mjesta:čistačica
Institucija:Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::– niža stručna sprema ili osnovna škola – jedna godina radnog staža.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka, uz naznaku: »Prijava na oglas na radno mjesto čistačice« i poslovnog broja 07 Su-1094/2023.
 
Datum javne objave:7.11.2023.
Dostava se smatra izvršenom:15.11.2023.
Datum objave oglasa:1.9.2023.
Broj NN:101/23
Link na rješenje:Rješenje o prijmu