Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.12.2020.
Naziv radnog mjesta:čistač/ica
Institucija:Općinski sud u Pazinu
Stručni uvjeti::– niža stručna sprema ili osnovna škola
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Franjevačke stube 2, uz naznaku "Prijava na oglas 7 Su-504/2020".
 
Datum javne objave:12.1.2021.
Dostava se smatra izvršenom:20.1.2021.
Datum objave oglasa:17.12.2020.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu