Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.12.2020.
Datum objave u NN:16.12.2020.
Naziv radnog mjesta:spremačica
Institucija:Ustavni sud Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::1) NSS ili osnovna škola 2) najmanje jedna godina radnog iskustva.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustavni sud Republike Hrvatske, Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na oglas za prijam na radno mjesto spremačice«.
 
Datum javne objave:15.2.2021.
Dostava se smatra izvršenom:23.2.2021.
Broj NN:140/2020
Link na rješenje:Rješenje o prijmu