Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.5.2021.
Datum objave u NN:7.5.2021.
Naziv radnog mjesta:domar – dostavljač
Institucija:Općinski sud u Zlataru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema odgovarajuće struke.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno (u zatvorenoj omotnici) ili poštom na adresu: Općinski sud u Zlataru, Ured predsjednika suda, Trg slobode 14A, 49 250 Zlatar, s naznakom: »Prijava na oglas – domar«.
 
Datum javne objave:15.6.2021.
Dostava se smatra izvršenom:23.6.2021.
Broj NN:49/2021
Link na rješenje:Rješenje o prijmu