Izvješća

Uputa za izradu godisnjeg izvjestaja o radu (.pdf)
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf) (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf) (.csv)

Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka i izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji za 2020. godine

Izvješće o radu zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj
Arhiva izvješća Ministarstva uprave
Arhiva izvješća Ministarstva pravosuđa

 
 
  • Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda

Godišnje izvješće o radu i stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda sadrži osnovne pokazatelje o:
- poslovima Uprave za zatvorski sustav,
- stanju i strukturi zatvorenika i
- stanju i strukturi službenika.

  • Izvješće o radu probacijske službe

Izvješće o radu probacijske službe sadrži:
- pregled rada probacijskih ureda,
- osnovne statističke pokazatelje izvršavanja probacijskih poslova,
- prikaz trendova rasta odnosno pada pojedinih vrsta predmeta,
- kao i neke karakteristike osoba uključenih u probaciju.
  • Izvješće o primopredaji vlasti