Državni tajnik Martinović na europskoj konferenciji na vrhu o digitalizaciji pravosuđa u Ohridu

  • Slika /slike/novi osj/NAD_5828.JPG
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Juro Martinović sudjelovao je na konferenciji o digitalizaciji pravosuđa koja je održana od 12. do 14. lipnja u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji.

Konferencija u organizaciji Ministarstva pravde Sjeverne Makedonije i OSCE-a okupila je brojne pravosudne dužnike, predstavnike akademske zajednice i državne dužnosnike iz Europe.

Državni tajnik Martinović u svojem izlaganju istaknuo je da tehnološke promjene korjenito mijenjaju društvo, a da se tim promjenama moraju prilagoditi pravosudni sustavi.

„Jedan od osnovnih strateških ciljeva istaknutih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine postizanje učinkovitog i djelotvornog pravosudnog sustava koji će pridonijeti razvoju gospodarstva i odgovoriti na očekivanja građana u pogledu daljnjeg jačanja vladavine prava“, kazao je državni tajnik.

Govoreći o digitalizaciji pravosuđa naveo je kako su jedne od ključnih aktivnosti provedene u Hrvatskoj implementacija sustava e-Spis i sustava e-Komunikacija.

Sustav e-Komunikacija korisnicima omogućuje podnošenje zahtjeva i drugih podnesaka s prilozima sudu, potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom.

e-Komunikacija je već u primjeni na svim trgovačkim, općinskim i županijskim sudovima te na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu, a od siječnja 2022. godine i na upravnim sudovima. Sustav koristi više od 70.000 korisnika.

Informacijski sustav e-Spis razvijen kako bi služio potrebama sudova i njihovim poslovnim procesima. Taj sustav je jedinstvena aplikacija za registraciju i praćenje svih relevantnih podataka povezanih sa sudskim predmetima. Podaci iz eSpisa dostupni su korisnicima izvan sudova kroz nekoliko dodatnih vezanih sustava, npr. e-Komunikacija, e-Predmet, e-Oglasna ploča i dr.

Držani tajnik Martinović istaknuo je da je u okviru našeg Nacionalnog plana oporavka i otpornosti jedna posebna komponenta posvećena Modernom pravosuđe spremnom za buduće izazove i reformske mjere i Povećanju učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana.

„Ministarstvo pravosuđa i uprave obvezalo se postići cilj uspostavljanje normativnog, tehnološkog i organizacijskog okvira koji će doprinijeti smanjenju broja neriješenih predmeta i skraćivanju sudskih postupaka i usmjerenju na transparentno i učinkovito upravljanje pravosudnim sustavom. Isto je podržano i u Nacionalnom planu za razvoj pravosudnog sustava“ zaključio je državni tajnik. 

Uz državnog tajnika na konferenciji je sudjelovao i savjetnik ministra Matija Paljug. 
 

Stranica