e-Oglasna ploča sudova

Objavom na novoj e-Oglasnoj ploči (https://e-oglasna.pravosudje.hr/) prestala je objava na svim drugim elektroničkim oglasnim pločama i stranicama sudova.

Provedbom projekta IPA 2009. „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“  razvijena je i implementirana usluga elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) te je time omogućena dostava pismena sudionicima u sudskim postupcima putem oglasne ploče korištenjem informacijskih tehnologija.

 

Sudovi

Na e-Oglasnoj ploči objavljuju se presude sukladno Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) te sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona  („Narodne novine“, broj: 112/12, 25/13 i 93/14).

Pored navedenog, na e-Oglasnoj ploči suda objavljuju se i sva pismena koja se prema postupovnim propisima objavljuju na oglasnoj ploči suda.

 

Javni bilježnici

Javni bilježnici su dužni na e-Oglasnoj ploči objavljivati sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 112/12, 25/13 i 93/14).

Kako javni bilježnici imaju dozvole za objavu oglasa na e-Oglasnoj ploči svakog općinskog suda, sve objave stavljene na e-Oglasne ploče sudova koji su od 1. travnja 2015. godine prestali s radom, odnosno koji su postali stalne službe sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj 128/14),  ne smatraju se uredno izvršenom dostavom.

 

Financijska agencija

Na e-Oglasnoj ploči Financijska agencija objavljuje pismena sukladno članku 209. stavku 5. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 112/12, 25/13 i 93/14).Pisane vijesti | Reorganizacija pravosudnog sustava