Obavijest sudionicima u izbornom postupku

Slika /slike/vijesti naslovnica/2024/ožujak/izbori_2024.jpg

Nakon potvrđenih kandidacijskih lista sudionici u izbornom postupku za izbor zastupnika u Hrvatski sabor mogu podnijeti zahtjev za davanje podataka iz registra birača, u skladu s člankom 25. stavkom 2. Zakona o registru birača u:

  • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača za pripadajuću izbornu jedinicu
  • sjedištima nadležnih upravnih tijela u županijama odnosno Gradu Zagrebu za XII. izbornu jedinicu - grupe nacionalnih manjina (osim za Zagrebačku županiju gdje će se izdavati u Ispostavi Velika Gorica)
  • Ministarstvu pravosuđa i uprave za sve izborne jedinice.

Kontakt podaci nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu za podnošenje zahtjeva za pripadajuću izbornu jedinicu ili za XII. izbornu jedinicu mogu se pronaći u popisu nadležnih upravnih tijela županija i Grada Zagreba.

Zahtjevi za sve izborne jedinice podnose se Ministarstvu pravosuđa i uprave na adresu: Maksimirska 63, Zagreb ili na e-mail: osobna.stanja@mpu.hr .

Ako sudionik u izbornom postupku ne preuzima osobno podatke, u zahtjevu je potrebno navesti osobno ime osobe koja će u njegovo ime preuzeti podatke.

Uz zahtjev je potrebno priložiti potpisanu izjavu o povjerljivosti s obzirom da je riječ o osobnim podacima te se na primatelje osobnih podataka primjenjuju propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

U nadležnim upravnim tijelima u županijama, Gradu Zagrebu i Ministarstvu pravosuđa i uprave, na prethodno navedenim adresama za podnošenje zahtjeva, podaci će se preuzimati na CD-u, uz predočenje osobne iskaznice osobe ovlaštene za preuzimanje podataka.

Pisane vijesti