Odluka o raspodjeli financijskih sredstava

Slika /slike/checklist.jpg

Sukladno raspisanom Natječaju za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora, objavljenom 29. svibnja 2019. godine, donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstva.

Odluka se odnosi na raspodjele financijskih sredstava za provođenje projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.
 
Sredstva iz Odluke raspoređuju se kako slijedi:

 
  NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA Ukupni bodovi (%) Iznos financiranja (kn)
1. Udruga za kreativni socijalni rad Umjetnost je u meni i u tebi 98% 199.998,76
2. Liga za prevenciju ovisnosti RESTART- resocijalizacijom do prevencije 97% 196.626,50
3. Roda Neprekinuta veza 96% 200.000,00
4. Liga za prevenciju ovisnosti Obrazovanjem u slobodu 95% 199.492,50
5. Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota Učini više 94% 200.000,00
6. Ambidekster Trening za pripremu participativnih pristupa u stručnom radu probacijske službe RH 93% 199.973,21
7. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Horizont slobode 93% 200.000,00
8. Skribonauti Kreativni zatvori 90% 195.680,00
9. Udruga za pomoć ovisnicima Vida Pakt 89% 197.928,00
10. Udruga Igra Neformalnim obrazovanjem do posla 81% 199.539,18
11. Udruga za kreativni socijalni rad Taata 93% 198.425,33
12. Udruga za pomoć ovisnicima Vida Kodeks 92% 198.425,33
13. Zajednica Pape Ivana XXIII  
I ja sam tu
91% 198.425,33
14. Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije  
Mindfulness-III. stupanj
89% 198.410,40
15. ANST 1700 Pitanje kulture 88% 120.084,69
 
16.
Udruga Igra Osobni mentori 85% 196.918,44
 




ODLUKA



Pisane vijesti | Zatvorski sustav