Odluka o raspodjeli financijskih sredstava

Slika /slike/checklist.jpg

Sukladno raspisanom Natječaju za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora/odgojne mjere, objavljenom 12. rujna 2016. godine, donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstva 

Odluka se odnosi na raspodjele financijskih sredstava za treću godinu provođenja programa udruga u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području pružanja potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere.

Sredstva iz Odluke raspoređuju se kako slijedi:
 
NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA Ukupni bodovi (%) Iznos financiranja u trećoj godini (kn)
Roditelji u akciji RODA, Zagreb Rešetke nisu prepreke 93 127.500,00
Udruga Skribonauti, Split Kreativni zatvori 92 129.846,00
Udruga TERRA, Rijeka Jačanje osobnih kapaciteta zatvorenika za uspješnu reintegraciju u društvo 92 127.500,00
Anst 1700, Split
 
Drugi način - socijalno poduzetništvo u zatvorskom sustavu 88 127.160,00
Udruga Svijet kvalitete, Šibenik Carpe diem - program potpore za život za vrijeme i nakon zatvora 85 121.124,00
AMBIDEKSTER KLUB Zagreb Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu 83 135.000,00
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije, Zagreb Ostavi ljutnju iza rešetaka -računalno kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima 83 149.144,96
Udruga za kreativni socijalni rad, Zagreb Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika 82 134.999,46
Liga za prevenciju ovisnosti, Split Obrazovanje u zatvorskom sustavu - pravo i prilika 76 119.489,20
Centar za Inkluzivne potpore IDEM, Zagreb Psihosocijalna podrška zatvorenicima, njihovim partnerima i djeci 72 110.720,00
Organizacija mladih STATUS M, Zagreb Super tata bez prepreka! 70 119.974,40
Hrvatsko čitateljsko društvo Narodna knjižnica "Petar Preradović", Bjelovar Čitateljski program za zatvorenike i djecu 69 120.000,00
Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Petrinja RE-START 60 104.572,27
 

Prema uvjetima Natječaja i ugovora, Uprava za zatvorski sustav i probaciju pratit će i ocjenjivati provedbu odobrenih programa, kao i namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća koja su udruge dužne dostavljati Upravi te temeljem financijske i programske evaluacije.

Uprava će obustaviti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava ukoliko se utvrdi da je udruga nenamjenski utrošila odobrena financijska sredstva. Nenamjenski utrošena sredstva i neutrošena sredstva, dodijeljena ovom Odlukom bit će vraćena u Državni proračun Republike Hrvatske.

 

ODLUKA

ISPRAVAK ODLUKE Pisane vijesti | Zatvorski sustav