Održan stručni skup „Zdravstvena skrb i medicinska etika u zatvorskom sustavu“

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Skup - zdravstvena zaštita zatvorenika/IMG_20161215_101123.jpg
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Glavne uprave za ljudska prava i vladavinu zakona Vijeća Europe, a u suradnji sa Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, u Hotelu Panorama u Zagrebu je 15. i 16. prosinca 2016. godine održan stručni skup pod nazivom „Zdravstvena skrb i medicinska etika u zatvoru“

Skup je bio namijenjen liječnicima i medicinskim sestrama/tehničarima koji, kao službenici Uprave za zatvorski sustav ili kao vanjski suradnici, obavljaju poslove zdravstvene zaštite zatvorenika.

Uz predstavnike zatvorskog sustava, na skupu su sudjelovali i pozvani predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Referentnog centra za ovisnosti Ministarstva zdravstva pri KBC Sestre milosrdnice.

Uvodnim obraćanjem stručni skup su otvorili Anđelko Dundić, pomoćnik ministra pravosuđa nadležan za zatvorski sustav i Tanja Rakušić-Hadžić, voditeljica Jedinice za kaznenopravnu suradnju Glavne uprave za ljudska prava i vladavinu zakona Vijeća Europe.

Kako bi se sudionici upoznali s organizacijom zdravstvene skrbi u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske, uvodno je prezentaciju na ovu temu održala Anica Biško, dr.med., spec. psihijatar, voditeljica Odjela psihijatrije Zatvorske bolnice u Zagrebu. Zatim su uslijedila izlaganja eksperata Vijeća Europe Jorga Ponta, bivšeg medicinskog savjetnika u Ministarstvu pravosuđa Austrije i Andresa Lehtmetsa, psihijatra iz Središnje bolnice Zapadnog Talina, Estonija.

Eksperti su sudionike skupa upoznali sa standardima Vijeća Europe i  Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) u vezi zdravstvene skrbi i medicinske etike u zatvorima i prezentirali najbolju europsku praksu u različitim područjima zdravstvene skrbi, kao što su skrb o mentalnom zdravlju, procjena medicinskih potreba u zatvoru, medicinski pregled po prijamu u zatvor, medicinske konzultacije i dokumentacija, psihijatrijska skrb i plan tretmana, prevencija širenja HIV/AIDS-a i hepatitisa B/C, TB i HIV/AIDS dualne epidemije, postupanje sa zatvorenicima s poremećajima ličnosti, prevencija suicida, odgovaranje na zdravstvene potrebe posebno osjetljivih kategorija zatvorenika, postupanje sa zatvorenicima s problemima mentalnog zdravlja, izolacija i sputavanje – osiguravanje zaštite od zlostavljanja te psihoaktivne droge i ovisnost i zdravstveno postupanje sa zatvorenicima ovisnicima.

Izlaganja su popraćena diskusijama na pojedinu temu, prilikom kojih su sudionici prezentirali vlastita iskustva, komparirali hrvatsku praksu s preporukama i pozitivnom praksom drugih zemalja Vijeća Europe te otvoreno iznosili dileme i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu, od kojih na neke ni na ovom stručnom skupu nije pronađen jednoznačan odgovor.

Zaključno, sudionici su iskazali zadovoljstvo organizacijom ovog stručnog skupa koji su ocijenili izuzetno korisnim, kako zbog sadržaja predavanja, tako i zbog mogućnosti razmjene iskustava te boljeg međusobnog upoznavanja u svrhu što kvalitetnije buduće suradnje. U vezi navedenog, sudionici su iskazali potrebu za češćim održavanjem ovakvih sastanaka namijenjenih stručnjacima koji skrbe o zdravlju zatvorenika, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav