Posjet predstavnika Odbora stručnjaka Vijeća Europe Ministarstvu uprave

Slika /MURH- arhiva/vijesti/2019/12 rujan 2019/IMG_20190912_115722.jpg

Republiku Hrvatsku posjetila je delegacija Odbora stručnjaka Vijeća Europe koju je u Ministarstvu uprave primio pomoćnik ministra Mladen Nakić sa suradnicima.

Tema sastanka bilo je Šesto izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Republike Hrvatske za razdoblje od 2013.-2018. godine koje je dostavljeno Vijeću Europe.
Izradu navedenog Izvješća koordiniralo je Ministarstvo uprave, a na izradi su zajednički surađivala nadležna tijela čiji predstavnici su sudjelovali na navedenom sastanku.
 
Izvješće sadrži podatke o uporabi regionalnih ili manjinskih jezika u Republici Hrvatskoj, kao i podatke o pružanju financijske potpore programima zaštite prava govornika regionalnih ili manjinskih jezika, iz kojih je vidljivo da je u proteklom razdoblju nastavljen pozitivan trend značajnog povećanja proračunskih sredstava.
 
Republika Hrvatska se opredijelila za zaštitu sedam regionalnih ili manjinskih jezika (talijanski, srpski, mađarski, češki, slovački, rusinski i ukrajinski). Međutim, neovisno o obvezama iz povelje Republika Hrvatska štiti i niz drugih jezika neteritorijalnih manjinskih jezika (npr. slovenski, romski, albanski, makedonski) koji se koriste u RH. Tako se, primjerice, u RH u različitim oblicima provodi nastava na albanskom, hebrejskom, makedonskom, njemačkom, poljskom, ruskom, rumunjskom.
 
U svim područjima provodile su se aktivnosti usmjerene na kvalitetno ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina te je u većini područja postignut zadovoljavajući napredak, pri čemu će Hrvatska i dalje ulagati dodatne napore na ovom planu.
 
Republika Hrvatska je čvrsto opredijeljena kako će i u predstojećem razdoblju nastaviti s provođenjem programa zaštite i promicanja prava govornika manjinskih jezika, radi ostvarenja načela jednakosti u društvu te promicanja duha snošljivosti i dijaloga sukladno preporukama Odbora ministara evaluacijskog izvješća Odbora stručnjaka Vijeća Europe.

Stranica