Predstavljanje projekta „Support to the Introduction of Electronic Data Exchange Between Key Registers“

U Ministarstvu uprave održava se 21. i 22. studenog 2012. godine predstavljanje projekta Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj MATRA za 2012. godinu pod nazivom „Support to the Introduction of Electronic Data Exchange Between Key Registers“.

Svrha projekta jest pružanje podrške Povjerenstvu Vlade RH za koordinaciju informatizacije javnog sektora koje koordinira uvođenje informacijske i komunikacijske tehnologije u javni sektor s zadaćom da se stvore preduvjeti za brz i ujednačen razvoj  elektroničkih usluga.  Naglasak projekta će biti na stručnom savjetovanju i pružanju pravnog, organizacijskog, financijskog i tehničkog okvira Radnoj skupini za temeljne registre i elektroničku razmjenu podataka koja, između ostalog, ima za cilj uspostavljanje Središnjeg popisa registra i središnjeg sustava za razmjenu podataka sa svim sigurnosnim aspektima i sustavom za autentikaciju/autorizaciju. Također, projekt ima namjeru pomoći javnoj upravi u testiranju svojih strateških ciljeva i mogućnosti, a na osnovi najbolje prakse iz nizozemskog iskustva.

U Ministarstvu uprave održava se 21. i 22. studenog 2012. godine predstavljanje projekta Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj MATRA za 2012. godinu pod nazivom „Support to the Introduction of Electronic Data Exchange Between Key Registers“.

Svrha projekta jest pružanje podrške Povjerenstvu Vlade RH za koordinaciju informatizacije javnog sektora koje koordinira uvođenje informacijske i komunikacijske tehnologije u javni sektor s zadaćom da se stvore preduvjeti za brz i ujednačen razvoj  elektroničkih usluga.  Naglasak projekta će biti na stručnom savjetovanju i pružanju pravnog, organizacijskog, financijskog i tehničkog okvira Radnoj skupini za temeljne registre i elektroničku razmjenu podataka koja, između ostalog, ima za cilj uspostavljanje Središnjeg popisa registra i središnjeg sustava za razmjenu podataka sa svim sigurnosnim aspektima i sustavom za autentikaciju/autorizaciju. Također, projekt ima namjeru pomoći javnoj upravi u testiranju svojih strateških ciljeva i mogućnosti, a na osnovi najbolje prakse iz nizozemskog iskustva.

Projekt će provoditi NL Agency - provedbena agencija u sustavu nizozemskog Ministarstva gospodarstva, a  rezultat  će biti dokument koji  formulira operativne kriterije za temeljne registre, prihvaćeni okvir za izradu meta-registra te dokument kojim se predlaže način financiranja razvoja i održavanje temeljnih registara i  njihova razmjena podataka.

Na dvodnevnoj radionici osim predstavnika Ministarstva uprave sudjeluju i predstavnici tijela državne uprave koje su vlasnici temeljnih registara: Državna geodetska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava Ministarstva financija, ureda državne uprave u županijama te tvrtke APIS IT d.o.o. .
 

Stranica