Priopćenje za javnost

Slika /slike/01 Vizuali za priopćenja/Vizuali za priopćenja 750 x 500 (2).png

Nastavno na medijske napise o tome da su spremačice na sudovima dobile 10% manje plaće Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da je isplata plaća prema novom sustavu plaća još uvijek u tijeku.

Usporedbom koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto spremačice za ožujak 2023. kada je iznosio 0,631 i koeficijenta za ožujak 2024. godine kada iznosi 1,06 pokazuje povećanje plaće za oko 68% u proteklih godinu dana.

Stoga je u reformi sustava plaća ovo radno mjesto u odnosu na ostala radna mjesta dobilo najveće povećanje koeficijenta. Minimalna neto plaća spremačice u državnoj službi i javnim službama danas ne može biti manja od 762 eura neto (spremačica bez ijedne godine radnog staža).

Normativnim okvirom utvrđeni su koeficijenti za pojedina radna mjesta, ne pojedince, stoga je u postupku obračuna njihovih plaća moglo doći do odstupanja u odnosu na primjenu odredbi Zakona o plaći u državnoj službi i javnim službama odnosno Uredbe koja se odnosi za državne službenike.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave će nakon isplate svih plaća u državnoj službi za ožujak analizirati isplaćene plaće te pristigle primjedbe i sukladno tome razmotriti postoji li potreba za promjenama u normativnom okviru. 

Pisane vijesti