Sudjelovanje ministra pravosuđa Orsata Miljenića na Sastanku ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU

Slika /arhiva/Root Folder/MPRH/Slike/Slika17.jpg

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić sudjelovao je 6. prosinca 2013. godine na sastanku ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održao u Bruxellesu.

Na sastanku se raspravljalo o glavnim elementima one-stop-shop mehanizma Prijedloga Uredbe o zaštiti osoba u odnosu na upotrebu osobnih podataka i na slobodu dostave takvih podataka i o  Prijedlogu Uredbe koji izmjenjuje Uredbu Vijeća br. 1346/2000 o stečajnom postupku.

Vijeće ministara postiglo je opći pristup o Prijedlogu Uredbe o uspostavi Europskog naloga za zabranu raspolaganja sredstvima na računu u cilju olakšanja prekogranične naplate duga u građanskim i trgovačkim predmetima i o  Prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe 1215/2012 o nadležnosti, priznanju i izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima.

U području ljudskih prava, Vijeće ministara usvojilo je Zaključke o suzbijanju zločina iz mržnje u Europskoj Uniji, Zaključke o Izvješću o EU građanstvu 2013 i Zaključke o procjeni Agencije Europske Unije za temeljna prava. Predsjedništvo je Vijeće upoznalo s tijekom pristupanja Europske unije Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Europska komisija predstavila je koncept Pravosuđa u kontekstu Europskog semestra, uključujući Sustav rangiranja pravosudnih sustava država članica. Sastanak je bio prilika i za raspravu o budućem razvoju JHA područja, a u cilju definiranja smjernica budućih politika, odnosno određivanje glavnih strateških prioriteta u području slobode, sigurnosti i pravde za razdoblje od 2014. godine nadalje.

U području e-Pravosuđa Vijeće je usvojilo Strategiju o e-Pravosuđu za razdoblje 2014-2018. Na radnom ručku ministara povedena je rasprava o aktualnostima vezanim uz Prijedlog Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

 

 Pisane vijesti | Multilateralni sastanci