Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Past, present and future of Prison Education”

Slika /slike/Zatvorski sustav/Vijesti/dublin.jpg

Voditelj Odjela tretmana Kaznionice u Glini, Slaven Jurinjak sudjelovao je ispred Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa na međunarodnoj konferenciji pod nazivom:  „Past, present and future of Prison Education” koja se održala u Dublinu od 12. do 16. lipnja 2019. godine.

Glavna tema konferencije bila je obrazovanje zatvorenika pri čemu je naglasak stavljen na razvoj i unaprjeđivanje postojećih modela izobrazbe zatvorenika. 
Na konferenciji su tako prezentirani modeli obrazovanja zatvorenika koji se provode u različitim europskim zemljama kroz forum o zatvorskoj edukaciji i poster prezentacije. Dio vremena posvećen je i temi razvoja suradnje među europskim državama kroz sudjelovanje u Erasmus + projektima.
Također, jedna od tema konferencije bila je vezana i uz tzv. „građansku edukaciju zatvorenika“ putem koncepta aktivnog građanstva. Koncept aktivnog građanstva u općem smislu Europska komisija sagledava kroz tri dimenzije; afektivnu, koja se odnosi na stupanj u kojem se pojedina osoba ili skupina osjeća povezana s društvom kojem teoretski pripada te je usko povezana s identitetom  i vrijednostima te promoviranjem socijalne inkluzije i kohezije, kognitivnu, koja znači da osoba mora imati temeljne informacije i znanja na osnovu kojih može djelovati i pragmatičnu, koja znači da ljudi poduzimaju akcije i stječu iskustva na temelju toga. Razne aktivnosti mogu biti smatrane aktivnim građanstvom, npr. glasovanje na izborima, aktivno sudjelovanje donošenju odluka vezanih uz svakodnevni život u lokalnim zajednicama i sl., a što preslikano na zatvorske uvjete zapravo znači poticanje zatvorenika na sudjelovanje u procesima unutar kaznenih tijela koji se odnose na njih, pa i preuzimanje nekih funkcija upravljanja i donošenja odluka.
Konferencija je u potpunosti ispunila svoju svrhu kroz izmjenjivanje međusobnih iskustava i dobre prakse u području obrazovanja zatvorenika u Europi. Novostečena znanja i iskustva biti će korištena za planiranje novih projekata vezanih uz unaprjeđenje sustava obrazovanja zatvorenika u kaznionicama i zatvorima u Republici Hrvatskoj. 


Pisane vijesti | Zatvorski sustav