Zakon o dostavi sudskih pismena: Standardizirana i pojednostavljena dostava u sudskim postupcima

Slika /slike/01 DT ŠIMUNDŽA-NIKOLIĆ/VSN Sabor.png

Državna tajnica Vedrana Šimundža-Nikolić predstavila je Hrvatskom saboru prijedlogu Zakona o dostavi sudskih pismena

Postojeće uređenje dostave sudskih pismena koje je regulirano temeljnim postupovnim propisima u pravosuđu, i to Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o upravnim sporovima i Prekršajnim zakonom nije zadovoljavajuće.

Važeća pravila o dostavi u različitim vrstama sudskih postupaka smatraju se previše složenima i neujednačenima te otežavaju provedbu dostave i čine ju nedovoljno učinkovitom, što se dalje nepovoljno odražava na dugotrajnost sudskih postupaka.

"S ciljem povećanja učinkovitosti ovog instituta i s obzirom da je uredna i zakonita dostava sudskih pismena temeljni procesni imperativ, potrebno je pristupiti cjelovitom uređenju instituta dostave kroz donošenje Zakona o dostavi sudskih pismena koji će standardizirati, pojednostavniti i ujednačiti pravila o dostavi u svim sudskim postupcima, uz zadržavanje posebnih uređenja u postupovnim propisima u mjeri u kojoj se to utvrdi potrebnim" izjavila je državna tajnica Šimundža-Nikolić.

Zbog navedenog će, uz donošenje ovoga Zakona, biti potrebno cjelovito revidirati i pravila o dostavi koja su sadržana u drugim zakonima koji uređuju materiju dostave.

Revidiranje pravila o dostavi sadržanim u procesnim propisima provest će se nakon donošenja ovoga Zakona, utvrđivanjem potrebe za izostavljanjem pojedinih odredbi kojima se uređuje materija sadržana u ovom Zakonu odnosno za zadržavanjem posebnosti uređenja dostave za pojedine vrste sudskih postupaka.

S obzirom na navedeno, ovaj Zakon će se primjenjivati u svim sudskim postupcima, osim ako posebnim zakonima nije drugačije propisano te će se primjenjivati i na dostavu pismena državnog odvjetništva u prethodnom kaznenom postupku i kaznenom postupku.

"U cilju što opsežnije digitalizacije usluga i procesa u pravosudnom sustavu te posebno u području razmjene dokumenata i komunikacije u sudskim postupcima, ovim se Zakonom poseban naglasak stavlja na elektroničku dostavu. Za fizičku dostavu pismena, koja se obavlja putem pošte ili sudskog dostavljača, uvodi se pojam uručenje te se ova pravila revidiraju kako bi se pojednostavio postupak dostave te osigurala njegova veća učinkovitost" dodala je državna tajnica.

Zakonom se razrađuju ova dva temeljna načina dostave sudskih pismena, posebno se propisuju obveznici elektroničke dostave, elektronička dostava fizičkim osobama i tijek postupka elektroničke dostave, kao i mjesto uručenja kod fizičke dostave, način uručenja kod osobne i posredne dostave, mogućnost uručenja pismena drugim osobama za primatelja, odbijanje primitka pismena te sam tijek postupka uručenja.

"Posebno se propisuje i dostava zastupnicima primatelja pismena te dostava u posebnim slučajevima, a propisuje se i mogućnost da dostavnica, kao potvrda o uredno izvršenoj dostavi, bude izrađena u elektroničkom obliku na posebnom tehničkom uređaju dostavljača" zaključila je državna tajnica.
 

Pisane vijesti