Završen tečaj „Psihološke krizne intervencije“

Slika /slike/Zatvorski sustav/tecaj psih krizne intervencije_25 do 29 travnja 2022.jpg

Izvrstan primjer međuresorne suradnje na području jačanja psihološke potpore službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

U vremenu od 25. do 29. travnja 2022. godine U organizaciji Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane i Uprave za personalne poslove Glavnog stožera Oružanih snaga RH u vojarni “Vitez Damir Martić” u Rakitju po treći put proveden je tečaj “Psihološke krizne intervencije”. Na tečaju su pored psihologa Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, te Ministarstva unutarnjih poslova, sudjelovale i dvije psihologinje službenice Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave. Tečaj je primjer dobre međuresorne suradnje u cilju jačanja resursa i učinkovitijeg funkcioniranja specifičnih stručnih službi unutar državne uprave
Na otvaranju Tečaja predstavnik Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa i uprave Robert Orbanić, načelnik Sektora za upravne poslove, pozdravio je sudionike skupa naglasivši kako je Tečaj izvrstan primjer postojeće i buduće dobre suradnje koju je potrebo njegovati i razvijati. Načelnik Orbanić je naglasio kako je način pružanja psihološke pomoći koji provodi Tim za psihološke krizne intervencije u proteklom razdoblju iznimno dobro prihvaćen od strane službenika zatvorskog sustava i probacije, a zatim i od strane službenika osiguranja pravosudnih tijela. Isto je dobilo na važnosti i normiranjem u novom Zakonu o izvršavanju kazne zatvora. U proteklom razdoblju Ministarstvo pravosuđa i uprave je radilo na jačanju i prepoznavanju djelovanja Tima za psihološke krizne intervencije kao i općenito na potrebi da se psihološka pomoć omogući i pruža službenicima Ministarstva pravosuđa i uprave osobito onih koji su ovlaštene službene osobe i koji zbog naravi svoga posla rade u stresnim i ponekad rizičnim situacijama i uvjetima.
Cilj tečaja bilo je stjecanje ključnih kompetencija i osposobljavanje psihologa za provedbu psiholoških kriznih intervencija nakon visoko stresnih i potencijalno traumatskih događaja kojima su izloženi službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a osobito službenici pravosudne policije.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav