Norveški financijski mehanizam 2009 – 2014

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014 između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške potpisan je 29. travnja 2014. godine u svrhu pridonošenja smanjenju gospodarske i socijalne nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru te jačanju dvostranih odnosa između Norveške i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima.
 
Memorandumom o suglasnosti obuhvaćen je i projekt  „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“. Tijelo odgovorno za upravljanje cjelokupnim programom (Program operator) je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Promotor projekta tj. korisnik je Ministarstvo pravosuđa, kao tijelo odgovorno za pokretanje, pripremu i provedbu projekta.
 
Opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti i kvalitete pravosuđa u skladu s europskim standardima, a svrha je osigurati da pravosudna usluga bude isporučena u odgovarajućem okruženju i kroz pravovremene i dobro upravljane procese.


Projekt „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“ Programsko područje: „Jačanje pravosudnih kapaciteta i suradnje“


Upravitelj programa:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondove Europske unije
Promotor projekta: Ministarstvo pravosuđa
Projektni partner: Vijeće Europe
Vrijednost darovnice: 3.229.846, 00 EUR
Razdoblje provedbe: 2014. – 2017.
  • Komponente:    
    • Obnova i rekonstrukcija zgrade suda u Karlovcu
    • Unapređenje načina na koji se predmeti rješavaju u pravosudnom  sustavu primjenom ispitanih i provjerenih metodologija koje su razvijene u CEPEJ projektu Vijeća Europe