Projekt energetske obnove zgrade Zatvora u Gospiću na adresi Senjskih žrtava 15, Gospić

  

KK.04.2.1.04.0664
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave 
Projekt je usmjeren na energetsku obnovu zgrade Zatvora u Gospiću kojom bi se u proračunskoj energiji za grijanje postigla ušteda od 69,02 %, u primarnoj energiji 49,79 %, smanjila emisija CO2, osuvremenio izgled zgrade i povećala kvaliteta života i rada u zgradi uz pozitivan utjecaj na okoliš.
Ukupna vrijednost projekta: 1.413.752,55 HRK
Bespovratna sredstva: 662.274,93 HRK
Datum potpisa ugovora: 21. ožujka 2019.
Razdoblje provedbe: 21. ožujka 2019. - 22. veljače 2021.
 
Kontakt osoba i e-mail: Enes Sedić, enes.sedic@mpu.hr
Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave