3.779.281 birača u popisu birača za izbore za Predsjednika Republike Hrvatske

Ministar uprave Arsen Bauk donio je rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore za Predsjednika Republike Hrvatske

U zaključeni popis birača za izbore za Predsjednika Republike Hrvatske s danom 19. prosinca 2014. godine upisano je ukupno 3. 779.281 birač i to s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 3.770.953 birača, a bez prebivališta 8.328 birača.
 
  • Aktivna registracija (glasači bez prebivališta u RH)  -  8.328 birača
  • Prethodna registracija (glasači s prebivalištem u RH koji će glasovati u inozemstvu) - 12.205 birača
  • Privremeni upis (glasači s prebivalištem u RH koji će glasovati u drugom mjestu u RH)  - 9.637 birača
  • Broj izdanih potvrda za glasače koji će na dan izbora glasovati u mjestu u kojem se zateknu - 4.410
  • Posebna biračka mjesta: zatvori 3.177 birača, domovi 393 birača, brodovi  683 birača
 

Stranica