Izvješća o radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda te probacijske službe predstavljena Vladi RH

Slika /slike/novi osj/vlada74.png

Na 74. sjednici Vlade ministar Malenica predstavio Izvješće o radu probacijske službe i Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020.g. te mišljenja o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima i prijedlogu Zakona o političkim strankama.

Predstavljajući Izvješće o radu probacijske službe za 2020. godinu ministar Malenica je istaknuo kako su probacijski poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

U 2020. godini probacijska služba zaprimila je 3.497 predmeta i završila s 3.624 predmeta, a osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 410 tisuća sati rada za opće dobro u 1.371 pravnoj osobi te se niz aktivnosti rada probacijske službe financira kroz europske fondove i bilateralne projekte“ naglasio je ministar Malenica.

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda sadrži osnovne pokazatelje o brojnom stanju i strukturi zatvorenika u 2020. godini, vrsti i opisu poslova vezanih za postupanje sa zatvorenicima, broju i strukturi službenika i slično te je ministar Malenica naglasio kako su ukupni zatvorski kapaciteti iznosili 3.919 zatvorenika, dok je kroz čitav sustav prošlo ukupno 11.607 zatvorenika različitih formalnopravnih statusa, što je smanjenje za 7,87%.
„Rad zatvorskog sustava u prošloj godini zbog potresa i pandemije bio je posebno izazovan“ kazao je ministar Malenica.

Vlada Republike Hrvatske dala je mišljenje Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (predlagatelj: Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskom saboru) i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o političkim strankama (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru).

Pisane vijesti