Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Slika /slike/novi osj/Juro Martinović_zopker.PNG

Državni tajnik Juro Martinović, predstavio je danas Hrvatskom saboru konačni prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPKER) u nacionalno zakonodavstvo implementira se europska direktiva o razmjeni podataka o državljanima trećih zemalja, Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te uredba o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije.
 
Implementacijom ovih propisa uspostavit će se centralizirana baza podataka o identitetu osoba koje su osuđene zbog kaznenog djela u državi članici EU, a državljani su trećih zemalja ili su osobe bez državljanstva.
 
Baza podataka će obuhvaćati i biometrijske podatke (otiske prstiju, eventualno i prikaz lica) kako bi se osigurala brza i sigurna identifikacija osobe.
 
Također, stvara se pretpostavka za interoperabilnost kaznene evidencije s drugim EU-bazama podataka o identitetu osoba.
 
Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se uređuje pitanje regulacije ovlaštenika na podatke iz kaznene evidencije.
 
Nadležnim tijelima iz područja socijalne politike osigurava se pravo za korištenje podataka iz  kaznene evidencije u postupcima vezanima uz zaštitu prava i interesa djeteta.
 
Sudovima se omogućava zakonska osnova za uvid u kaznenu evidenciju i izvan kaznenog progona u prekršajnim postupcima kada je riječ o prekršajima s elementima nasilja ili prekršajima tako teškim da se za njih može izreći kazna zatvora kao što su prekršaji o nasilju o obitelji, prekršaji protiv javnog reda i mira, zlouporabe opojnih droga ili izazivanja nereda na sportskim natjecanjima.
 
Također, sudovima se omogućava i uvid u kaznenu evidenciju i u građanskim stvarima obiteljsko-pravne zaštite.
 
Poslodavcima koji obavljaju djelatnost s redovitim kontaktima s djecom, ukoliko to nije regulirano posebnim propisom, omogućuje se traženje izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije. Time će se povećati zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.
 
Izmjenama i dopuna Zakona osigurat će se kvalitetnija pravosudna suradnja nadležnih tijela Europske unije, povećati zaštita prava i interesa djeteta te poboljšati pravna zaštita u građanskim predmetima iz obiteljskog prava.

Pisane vijesti