Ministar Malenica predstavio Saboru prijedloge izmjena zakona u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave

Slika /slike/novi osj/sabor1.png

Cilj izmjena i dopuna tih zakona je racionalizirati i optimizirati rad jedinica lokalne i područne samouprave te im omogućiti rast i razvoj, a obuhvaća izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Gradu Zagrebu.

Kao najvažnije značajke ove reforme lokalne samouprave ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je istaknuo, među ostalim, kako bi građani na lokalnim izborima u svibnju birali 53  zamjenika gradonačelnika odnosno župana manje nego do sada: točnije 29 zamjenika gradonačelnika i 24 zamjenika župana. Dva zamjenika moći će imati župani u županijama s više od 250 tisuća stanovnika i gradonačelnici u gradovima s više od 100 tisuća stanovnika. Jednog zamjenika moći će imati župani u županijama koje imaju do 250 tisuća stanovnika te gradonačelnici u gradovima s preko 35 tisuća do 100 tisuća stanovnika, kao i gradonačelnici gradova koji su sjedišta županija ( neovisno o broju stanovnika). Zamjenici u općinama više se ne bi birali, a broj lokalnih dužnosnika smanjio bi se na 703, uključujući zamjenike iz redova nacionalnih manjina. Predloženim izmjenama broj članova predstavničkih tijela smanjio bi se za 10% što znači da bismo na idućim izborima birali oko 7.400 članova predstavničkih tijela.

Ministar Malenica je posebno naglasio kako je neupitno je da će izmjene rezultirati uštedama u proračunima lokalnih jedinica. Projekcije Ministarstva pravosuđa i uprave ukazuju da će predložene izmjene rezultirati uštedama od oko 130 milijuna kuna; oko 57,6 milijuna kuna uštedjelo bi se na plaćama i naknadama zamjenika koje se predlaže ukinuti, a smanjenjem broja članova predstavničkih tijela za 10% uštedjet će se oko 14,3 milijuna kuna. Zakonskim prijedlogom uvode se i maksimalni godišnji iznosi koji će jedinice lokalne odnosno područne samouprave moći izdvajati za naknade predstavničkih tijela. U cilju osiguranja transparentnost trošenja javnih sredstava predlaže se i uvođenje odredbe o javnoj objavi informacija o trošenju proračunskih sredstava na lako dostupan i pretraživ način, na istovjetan način kao i kod državnog proračuna.

Ovim izmjenama omogućuje se održavanje sjednica elektroničkim putem,  u izvanrednim situacijama, uređuju se odredbe vezane uz referendum u cilju jačanja participativne demokracije. Novina kojoj je cilj omogućiti svima da mogu birati i biti birani pod jednakim uvjetima odnosi se na ujednačavanje ostvarivanja pasivnog prava na izvršno tijelo s pasivnim biračkim pravom za članove predstavničkog tijela.

„Dugoročni cilj naše Vlade je poticati funkcionalno povezivanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim izmjenama općinama, gradovima i županijama ostavljamo dovoljno administrativnih i fiskalnih kapaciteta da budu nositelji razvoja. Vjerujem da će ove zakonske izmjene uvesti pozitivne promjene u sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, na dobrobit prvenstveno lokalnog stanovništva“, zaključio je ministar Malenica.

Snimku cijelog predstavljanja paketa zakona reforme lokalne samouprave, replike, kao i raspravu o prijedlozima u Hrvatskom saboru možete pogledati ispod teksta.Pisane vijesti