9. prosinca - Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Slika /slike/novi osj/antikor.png

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština UN posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje.

U području borbe protiv korupcije Ministarstvo pravosuđa i uprave ima glavnu koordinativnu ulogu i djeluje kao dio mehanizma strateškog usmjeravanja nacionalne antikorupcijske politike koju čine Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, kroz rad svoje unutarnje ustrojstvene jedinice zadužene za obavljanje poslova u ovom području - Sektora za suzbijanje korupcije, predstavlja središnje tijelo za koordinaciju izrade, provedbe i nadzor provedbe zakonodavnog okvira i nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz sprječavanje korupcije u Republici Hrvatskoj.

U toj svojoj ulozi Ministarstvo pravosuđa i uprave artikulira strateško antikorupcijsko usmjerenje zakonodavne i izvršne vlasti te surađuje s brojnim tijelima javne vlasti na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, udrugama civilnog društva, privatnim sektorom, akademskom zajednicom, medijima i građanima.
S ciljem osiguravanja kvalitetnog mehanizma nadzora nad provedbom antikorupcijskih politika, Hrvatska je uz spomenuti Savjet na razini izvršne vlasti, osnovala Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije za suzbijanje korupcije, koje djeluje na parlamentarnoj razini.

Borba protiv korupcije vodi se na dva načina. S jedne strane suzbijanjem kaznenih djela korupcije, odnosno represivnim djelovanjem. S druge strane, borba protiv korupcije mora sadržavati i preventivni dio – sprječavanje korupcije.

Represivni dio mehanizma za borbu protiv korupcije se sastoji od Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), posebnih sudskih odjela pri Županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

Kada je riječ o prevenciji i zakonodavnom okviru suzbijanja korupcije u proteklom razdoblju učinjeni su iskoraci. Provedeno je gotovo 90% aktivnosti iz Akcijskog plana za borbu protiv korupcije. Usvojen je  Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Antikorupcijski priručnik za državne i lokalne dužnosnike kojemu je cilj jačati kompetencije nositelja javnih dužnosti i unaprijediti postojeće antikorupcijske standarde.  Usvojen je i Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019.-2020. kojim se nastoji ojačati mehanizme borbe protiv korupcije te ukazati odgovornim osobama na bitne elemente prevencije u upravljanju trgovačkim društvima u područjima sprječavanja sukoba interesa, pristupa informacijama, efikasnosti u poslovanju itd.

U tijeku je izrada novog nacionalnog strateškog dokumenta u području borbe protiv korupcije, a čiju izradu koordinira Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Nova Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine imat će fokus na prevenciji te će biti prvenstveno usmjerena na jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije, podizanje svijesti javnosti o štetnosti korupcije, jačanje transparentnosti rada tijela javne vlasti te na unaprjeđenje sustava integriteta u brojnim prioritetnim područjima.

U narednom periodu nastavit će se odlučna borba protiv korupcije i osnaživat će se sva tijela koja u tim procesima sudjeluju. Poticat će se edukacija svih segmenata vlasti i društva kako bi se jačala vladavina prava i borba protiv korupcije.

Uz kontinuiranu provedbu i nadogradnju postojećih antikorupcijskih mjera naš je cilj i stvaranje novih sustavnih rješenja za suzbijanje korupcije na svim razinama što treba podići svijest o štetnosti korupcije te je učiniti društveno neprihvatljivom. 

Detaljnije o aktivnostima Ministarstva pravosuđa i uprave u borbi protiv korupcije pročitajte na poveznici.

Pisane vijesti