Obavijest o rasporedu uvida u neispravne, odnosno nevažeće potpise

Obavijest o rasporedu uvida u neispravne, odnosno nevažeće potpise birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“.

Slijedom zaprimljenih zahtjeva zainteresirane javnosti, odnosno potpisnika zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ (dalje: potpisnici), predstavnika građanskih inicijativa „Narod odlučuje“ i „Istina o Istanbulskoj“ te organizacija civilnog društva, uvidi u neispravne, odnosno nevažeće potpise omogućit će se u prostorijama APIS IT d.o.o. prema sljedećem rasporedu:

Od 19. do 21. studenoga 2018. uvid će moći ostvariti potpisnici u vlastite potpise. O točnom datumu i vremenu uvida svakom će se potpisniku poslati obavijest na elektroničku adresu koju je naveo u zahtjevu za uvidom.

Od 26. do 28. studenoga 2018. omogućiti će se uvid predstavnicima građanskih inicijativa (do 10 predstavnika po zahtjevu za raspisivanjem referenduma) u sve neispravne, odnosno nevažeće potpise birača iz zahtjeva građanske inicijative čiji su predstavnici prema sljedećem rasporedu:
  • 26. studenoga 2018. predstavnicima Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ u vremenu  09-15 sati
  • 27. studenoga 2018. predstavnicima Građanske inicijative „Narod odlučuje“ iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske u vremenu  09-15 sati
  • 28. studenoga 2018. predstavnicima Građanske inicijative „Narod odlučuje“ iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a u vremenu  09-15 sati.
 
U odnosu na navedeni raspored uvida za predstavnike građanskih inicijativa, napominje se da se ostavlja mogućnost za određivanjem dodatnih termina ako se pokaže objektivna potreba i o istome se dogovore sve zainteresirane strane.
 
Vezano uz sudjelovanje prijavljenih predstavnika organizacija civilnog društva (GONG, Hrvatski helsinški odbor, Centar za civilne inicijative, B.a.B.e. i Kuća ljudskih prava) ističe se da će isti imati mogućnost promatrati uvide potpisnika i predstavnika građanskih inicijativa u sve navedene dane vršenja uvida, a o čemu će ih se i pojedinačno obavijestiti.

Stranica