Održan okrugli stol za stručnu i akademsku javnost „Transparentnost lobiranja u javnom odlučivanju“

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2024/veljača/AX6A0375.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Zagrebu je 28. veljače 2024. održan Okrugli stol za stručnu javnost „Transparentnost lobiranja u javnom odlučivanju“, a u svjetlu izrade prvog hrvatskog Zakona o lobiranju, koji se trenutačno nalazi u zakonodavnom postupku.

Okrugli stol se sastojao od dva panela, a započeo je uvodnim izlaganjem ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, koji je istaknuo kako je ovaj Zakon važan iskorak u kreiranju antikorupcijske politike i preventivnom djelovanju te da je njegov cilj ojačati transparentnost promicanja, zagovaranja ili zastupanja određenih interesa vezano za javno odlučivanje te općenito doprinijeti jačanju povjerenja javnosti u proces javnog odlučivanja. S tom su se tezom složili i govornici  prvog panela - gđa Aleksandra Jozić Ileković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, g. Gregor Pirjevec, načelnik u Komisiji za sprječavanje korupcije Republike Slovenije te g. Mladen Bručić-Matic, ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave, koji su raspravljali o pojedinim rješenjima predloženog zakonskog okvira u Republici Hrvatskoj, rješenjima postojećih zakonskih uređenja u državama članicama EU-a, te iskustvima i dobrim praksama u provedbi Zakona o lobiranju.

Edukacija je obavezna

Gđa Jozić Ileković pozdravila je zakonom predviđeni Registar lobista koji će u elektroničkom obliku voditi upravo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, čime se dodatno jača uloga Povjerenstva kao neovisnog antikorupcijskog tijela te nadodala kako će u primjeni Zakona biti vrijedno gledati dobre prakse drugih država, uključujući Republike Slovenije koja je svoj Zakon o integritetu i sprečavanju korupcije donijela prije više od 10 godina. Kako je istaknuo g. Pirjevec, slovenski „zakon o lobiranju“ sadrži više od 30 definicija i pojmova obuhvaćenih tim zakonom, što samo dokazuje kompleksnost, višeslojnost i širinu pojma lobiranja. Kao jednu od ključnih uloga ovoga zakona, g. Bručić-Matic naglasio je promjenu percepcije, ali ne samo medija i javnosti već i onih na koje će se zakon odnositi - lobiste i lobirane osobe. Svi su se govornici složili da je edukacija - i to ona na svim razinama i za sve sudionike društva - iznimno bitna, a naročito po pitanju razlikovanja zakonitog od nezakonitog lobiranja.

Zakon će utjecati na promjenu percepcije

Zanimljiva rasprava nastavljena je i na drugom panelu na kojemu se govorilo o potencijalnim učincima povećanja transparentnosti kroz zakonsko uređenje, odnosno u kojem je stupnju kvalitetnim zakonskim uređenjem u ovom području moguće utjecati na uklanjanje stigme s lobiranja kao negativne ili nepoštene aktivnosti koja se često izjednačava s korupcijom.  Izv. prof. dr. sc.  Anamarija Musa, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, g. Mićo Ljubenko, dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore te g. Ivan Žužul, predsjednik Hrvatskog društva lobista u raspravi su se dotakli potencijalnih „sivih“ i „bijelih“ zona lobiranja te se složili da sve zainteresirane strane uključujući kreatore politike lobiranja, i javnost, moraju surađivati na jačanju transparentnosti i odgovornosti u procesu lobiranja.  G. Žužul je pozdravio ovaj Zakon u nadi da će isti, s vremenom, uistinu ukloniti određene stigme te da će utjecati na promjenu percepcije lobista i lobiranja. G. Ljubenko je dodao kako je Zakon o lobiranju zapravo Zakon o pravilnom utjecaju na zakone (pravilnike i druge akte), dok je gđa Musa napomenula kako je prvi važan korak učinjen - pokretanje postupka donošenja Zakona, dok drugi, jednako važan tek slijedi nakon njegovog donošenja - edukacija i osvješćivanje.

Okrugli stol dio je aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave koje se provode u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje se provode s ciljem jačanja svijest o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i suzbijanja te svijest o postojećim kanalima prijavljivanja i mehanizmima zaštite prijavitelja nepravilnosti.
 

Pisane vijesti