Održano predavanje o penološkoj psihologiji u zatvorskom sustavu Katalonije

  • Slika /slike/novi osj/kat3.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica odgovorio je na pitanje saborskog zastupnika Krunoslava Katičića koje se odnosilo na zaštitu žena od nasilja i novi paket mjera donesen s ciljem pružanja veće podrške žrtvama.Stranica