Pokušaj bijega zatvorenika iz Kaznionice u Glini

Slika /slike/Zatvorski sustav/Glina.jpg

U svrhu objektivnog izvješćivanja javnosti, a s obzirom na različite informacije o pokušaju bijega zatvorenika iz Kaznionice u Glini dana 13. veljače 2017. godine, Ministarstvo pravosuđa ima potrebu upoznati javnost s okolnostima događaja.

Kaznionica u Glini je posebna ustrojstvena jedinica Uprave za zatvorski sustav koja je po stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika kazneno tijelo zatvorenog tipa. 

Zatvorenik koji je pokušao bijeg bio je smješten u novo izgrađenom objektu Kaznionice u Glini koji je na odgovarajući način osiguran na više razina arhitektonskim, fizičkim i tehničkim sustavima zaštite. Osim navedenih sustava, unutarnji i vanjski prostor Kaznionice tijekom cijelog dana i noći nadziru službenici pravosudne policije sukladno Planu osiguranja.

Unatoč tome, zatvorenik je prilikom pokušaja bijega uspio razmaknuti zaštitne rešetke na prozoru, prvu arhitektonsku prepreku i načiniti otvor dostatan da se kroz njega provuče te se pomoću plahti spustio u posebno ograđeni dio unutar kaznioničkog kruga koji je osiguran žičanom ogradom i žilet žicom, drugu arhitektonsku prepreku.

Kaznionički krug prostor je određen kao zona motrenja koju službenici pravosudne policije u pravilnim vremenskim razmacima nadziru. Tako je i pravosudni policajac raspoređen na poslove unutarnjeg osiguranja u okviru redovne obveze obilaska ovog prostora uočio promjene nastale na zaštitnoj rešetki prozora sobe na koju su bile vezane plahte. Odmah je izvijestio nadređenog službenika, poduzete su propisane mjere te je zatvorenik ubrzo lociran u mračnom uglu zaštićenog prostora. Već sada se može zaključiti kako ne postoje elementi odgovornosti bilo kojeg službenika, niti propusti u organizaciji osiguranja Kaznionice.

Upravo zbog pravovremenog otkrivanja zatvorenika prije prelaska u sljedeću zaštićenu zonu te postupanja sukladno ovlaštenjima zatvorenik je spriječen u svojoj namjeri, a propisanim postupanjem službenika pravosudne policije izostala je svaka mogućnost njihova ozljeđivanja jer su osposobljeni i opremljeni za ovakve incidentne događaje. Također, sačuvan je tjelesni integritet zatvorenika prema kojem nisu primijenjena sredstva prisile.

Službenici pravosudne policije rade u posebnim uvjetima, uz primjenu odgovarajućih ovlasti i dužnosti, te im stoga pripada i posebni dodatak na plaću i staž u povećanom trajanju. U incidentnim događanjima, odnosno na zahtjev službenika Služba za psihosocijalnu pomoć ovlaštenim službenim osobama pruža im stručnu pomoć kako bi se umanjile posljedice incidentnog događaja na zdravlje službenika. Navedena Služba ustrojena je u Središnjem uredu Upave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

Uprava za zatvorski sustav, odnosno njene ustrojstvene jedinice obvezne su postupati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, uvažavajući obvezu čuvanja službene i profesionalne tajne te zaštite osobnih podataka zatvorenika.

Zaključno želimo istaknuti kako je u svim kaznenim tijelima Uprave za zatvorski sustav osiguran dostatan broj službenika na svakom radnom mjestu te stoga držimo kako je dovođenje prekovremenog rada u uzročno-posljedičnu vezu sa svakim incidentnim događanjem u okviru obavljanja redovnih poslova neosnovano i štetno za funkcioniranje Uprave za zatvorski sustav i njenu percepciju u javnosti.  

Pisane vijesti | Zatvorski sustav