Posjet ministra pravosuđa Republike Srbije

Slika /arhiva/Root Folder/MPRH/Slike/selakovic_miljenic.jpg

Ministar pravosuđa Republike Hrvatske Orsat Miljenić primio je u utorak 12. ožujka 2013. godine u službeni posjet ministra pravde Republike Srbije Nikolu Selakovića.

Tijekom sastanka ministri su razgovarali o pravosudnoj suradnji dviju države u kaznenim i građanskim stvarima. Prvenstveno se razgovaralo o procesuiranju ratnih zločina, a jedna od tema bila je i prijedlog bilateralnog sporazuma kojim bi se regulirala pravosudna suradnja na tom području.

Stručne skupine ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i ministarstva pravde Republike Srbije razmotrit će povoljne načine za uređenje otvorenih pitanja, od procesuiranja ratnih zločina do pitanja stjecanja vlasništva, o čemu će ministri razgovarati prilikom idućeg susreta.

 Pisane vijesti | Bilateralni sastanci