Potpisan ugovor o nabavi programskog rješenja za pretvaranje govora u tekst s pripadajućim specijaliziranim uređajima

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/18-07-2018-ugovor-program-pretvaranje govora u tekst/IMG_6407.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo pravosuđa kao naručitelj i zajednica ponuditelja Newton Technologies Adria d.o.o., Domagojeva 2, Zagreb, Hrvatska i Newton Technologies a.s., Na Pankráci 1683/127, Prag, Češka kao isporučitelj,  zaključili su dana 18. srpnja 2018. godine ugovor  o nabavi programskog rješenja za pretvaranje govora u tekst s pripadajućim specijaliziranim uređajima za diktiranje za 800 korisnika.

Od ukupnog broja njih 297 koristit će se  u Državnom odvjetništvu RH, USKOKU, pojedinim županijskim i općinskim  državnim odvjetništvima, 500 u pojedinim županijskim, općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima, a 3 u Ministarstvu pravosuđa.
 
Vrijednost ugovora iznosi 33.518.370,00 kn s PDV-om.
 
Ugovor uključuje isporuku i instalaciju opreme te edukaciju korisnika. Isporučitelj će izvršiti isporuku programskog rješenja s pripadajućim uređajima svim navedenim pravosudnim tijelima sukcesivno, počevši od dana obostranog potpisa ugovora. Krajnja isporuka mora biti izvršena u roku 150 dana od dana obostranog potpisa ugovora.
 
Predmet nabave je programsko rješenje za pretvaranje govora u tekst sa specijalizirani uređajima za diktiranje ( mobilni i stacionarni uređaj). Programsko rješenje pretvara govor u tekst odnosno pomoću tehnologije za snimanje glasa pretvara audio dokument u tekstualni dokument, koji se naknadno može uređivati.  Programsko rješenje sadržava pravni rječnik koji će se vremenom nadopunjivati.
 
Krajnji korisnici sustava biti će pravosudni dužnosnici (suci, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika…) i djelatnici na sudovima i državnim odvjetništvima (sudski savjetnici).  Prednosti korištenja navedene opreme su ubrzavanje postupaka koji se vode u pravosudnim tijelima. Očekuje se da će u narednom vremenskom periodu od 3-4 godine sva pravosudna tijela biti opremljena predmetnim uređajima.

Pisane vijesti