Poziv zainteresiranoj javnosti na Okrugli stol na temu prijedloga Zakona o izvlaštenju

Ministarstvo pravosuđa organizira okrugli stol – savjetovanje s javnošću na temu prijedloga Zakona o izvlaštenju.

Okrugli stol održat će se u utorak 21. svibnja 2013. godine u Ministarstvu pravosuđa od 10,00 do 13,00 sati u dvorani Vidikovac.

Zakon o izvlaštenju je propis uz koji se vezuje provedba investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj i korištenje sredstava iz fondova Europske unije te se ukazala potreba za drugačijim uređenjem postupka izvlaštenja.

Novi koncept bit će učinkovitiji u odnosu na izvlaštenje i stjecanje prava vlasništava, prava služnosti i prava zakupa od strane korisnika izvlaštenja i na određivanje naknade vlasniku nekretnine koja se izvlašćuje.

Odredbama novog Zakona o izvlaštenju potrebno je obuhvatiti i određivanje naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju kao da su izvlaštene (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama).

Predstavnike medija zainteresirane za praćenje okruglog stola molimo da svoj dolazak najave najkasnije do petka 17. svibnja, putem telefona 01 3714-504 ili putem e-maila prijavnicu.

Nacrt prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade može se pronaći na web stranici Ministarstva pravosuđa na linku: http://www.mprh.hr/prijedlog-zakona-o-izvlastenju pod Preuzimanja.Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi