Priopćenje za javnost

Ministarstvo pravosuđa i uprave nakon provedenog nadzora u predmetu upućivanja osuđenika na rad za opće dobro zbog počinjenih kaznenih djela iz čl. 158. st. 2. i čl.163 st. 1. Kaznenog zakona u udrugu čiji su korisnici djeca s poteškoćama u razvoju, utvrdilo je propust dviju službenica Probacijskog ureda u Osijeku protiv kojih se pokreće postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

Sukladno Zakonu o državnim službenicima postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće se pred nadležnim službeničkim sudom koji će odlučivati o istome. O odluci službeničkog suda javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Dodatno ukazujemo da je na Kolegiju voditelja probacijskih ureda, voditelja odjela u Središnjem uredu i načelnika sektora za probaciju održana stručna rasprava vezano za postupanja u konkretnom predmetu nakon kojeg je svim probacijskim uredima poslana uputa za izvršavanje rada za opće s naglaskom na odabir pravnih osoba.

Uz to, planiran je online sastanak svih voditelja odjela s ciljem dodatnog osvještavanja odgovornosti probacijskih službenika u upravljanju rizikom prilikom upućivanja na rad za opće dobro.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave u tijeku su pripremne aktivnosti za osnivanje radne skupine za izradu posebnog propisa suzbijanja svih oblika nasilja nad djecom. Cilj međuresorne radne skupine bit će analiza postojećeg zakonodavnog okvira i izrada novog holističkog propisa zaštita djece koji bi regulirao sankcije te uredio pitanje korištenja podataka iz kaznene evidencije.
 

Pisane vijesti