Uvodi se pravedan, transparentan i financijski održiv sustav plaća u državnoj službi i javnim službama

Slika /slike/01 DT RUKAVINA/DT Rukavina.png

Državni tajnik Sanjin Rukavina  u Hrvatskom saboru predstavio konačne prijedloge Zakona o državnim službenicima i Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojima se javna uprava dodatno profesionalizira i modernizira s ciljem osnaživanja svih službi za buduće izazove.

Uvodi se objektivno i transparentno zapošljavanje na temelju stvarnih potreba državnih tijela

Državni tajnik Rukavina objasnio je kako se najveća promjena predviđena Zakonom o državnim službenicima u odnosu na važeći Zakon odnosi na postupak zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

Ovim Zakonom uvodi se Centralizirani sustav za zapošljavanje, u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Izmijenjen je zakonodavni okvir radi stvaranja jedinstvene platforme za zapošljavanje i uvođenja centraliziranog postupka zapošljavanja u cilju uspostave objektivnijeg i transparentnijeg zapošljavanja temeljenog na stvarnim potrebama državnih tijela,“ naglasio je državni tajnik.

Zapošljavanje će se provoditi putem internog oglasa, iz baze podataka kandidata za rad u državnoj službi te putem javnog natječaja, a zbog kompleksnosti i tehničke zahtjevnosti ono će se provoditi u fazama i rokovima navedenim u Zakonu.

„U centraliziranom sustavu za zapošljavanje provodi se testiranje općih kompetencija i kompetencija specifičnih za radno mjesto koje je moguće provjeriti elektroničkim putem, dok će se kompetencije koje nije moguće provjeriti elektroničkim putem testirati na odgovarajući način u državnom tijelu koje zapošljava,“ rekao je državni tajnik Rukavina.

Ukupni rezultati testiranja unose se u Centralizirani sustav za zapošljavanje i vrijede tri godina od provedenog testiranja te se mogu koristiti u drugim postupcima i načinima zapošljavanja.

U skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti i Odlukom Vijeća Europske unije uređen je zakonodavni okvir za horizontalnu i vertikalnu mobilnost koja, između ostalog, omogućuje pristup srednjim i višim rukovodećim položajima te jača vezu između napredovanja u karijeri i ocjene učinkovitosti rada.

Pravna zaštita državnih službenika i namještenika u postupku ocjenjivanja

Pravna zaštita državnih službenika i namještenika u postupku ocjenjivanja osigurava se u skladu s općim propisom o radu, na isti način kao i za zaposlenike u javnim službama.

Ocjena će biti temelj za nagrađivanje i povišice plaće državnim službenicima sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama, dok je ocjena „ne zadovoljava“ razlog za prestanak službe po sili zakona.

„Dosta prijepora izazvale su odredbe predloženog Zakona kojima je propisano da službeniku i namješteniku u javnoj službi koji je ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje služba redovitim otkazom u skladu s općim propisima o radu. Smatramo da je predložena posljedica ocjene „ne zadovoljava“ opravdana jer se ta ocjena daje ako službenik i namještenik ne pokazuje potrebnu stručnost i kompetenciju za ostvarivanje minimuma standarda kvalitete rada te pouzdanog i prihvatljivog obavljanja službe,“ objasnio je državni tajnik.

Zakonskim izmjenama propisuje se mogućnost prijma u državnu službu, državljana države članice Europske unije i državljana trećih zemalja - država koja nije članica Europske unije, s time da stranci ne mogu biti primljeni u državnu službu na poslove iz djelokruga državnih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona, nego samo na ostale poslove državnih službenika.

Novim Zakonom o plaćama želi se osigurati provedba načela „jednaka plaća za jednak rad“

Plaće zaposlenih u državnoj službi i javnim službama u Republici Hrvatskoj dosad nisu bile uređene jedinstvenim Zakonom.

Preko 2300 različitih, jedinstvenih, posebnih naziva radnih mjesta bez jasnih kriterija za njihovo utvrđivanje i preko 560 različitih dodataka na plaću, dovelo je do velikih neusklađenosti plaća i pravne nesigurnosti pri obračunu plaća.

Razina plaća za neka radna mjesta i poslove nedostatna je za privlačenje stručnih i kompetentnih službenika, dok je u drugim slučajevima razina plaća previsoka u usporedbi s privatnim sektorom.

„Svjesna navedenih nedostataka u sustavu plaća u državnim i javnim službama, Vlada Republike Hrvatske predlaganjem ovog Zakona odlučna je provesti reformu tog sustava, a radi se o iznimno važnom Zakonu koji se odnosi na 2.000 institucija i preko 230.000 službenika i namještenika,“ podsjetio je državni tajnik Rukavina.

Predloženim Zakonom želi se harmonizirati, odnosno standardizirati sustav plaća i osigurati provedba načela „jednaka plaća za jednak rad,“ odnosno rad jednake vrijednosti, a također se uvodi i novi sustav vrednovanja rada- kroz promicanje u plaći temeljem ocjena učinkovitosti rada.

„Koeficijenti plaća i kriteriji za ocjenjivanje javnih i državnih službenika odredit će se uredbama u suradnji sa sindikatima, nema razloga za brigu, donošenje zakona bit će na opće dobro,“ istaknuo je u četvrtak u Saboru državni tajnik Ministarstva uprave i pravosuđa Sanjin Rukavina.

Konačnim prijedlogom zakona predviđeno je osnivanje Odbora za preispitivanje prijedloga ocjena, koji će preispitati sve prijedloge najviših ocjena (ocjena „izvrstan“ i „naročito uspješan“), radi usklađivanja prijedloga ocjena s ograničenjima 5% i 15% iz ovoga Zakona.

Na novi sustav plaća prelazi se 1.ožujka 2024. godine.

FOTO: Hina
 

Pisane vijesti