Istaknute teme - arhiva

Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.
Korištenje izvanproračunskih sredstava u Ministarstvu pravosuđa
Ministarstvo pravosuđa zadnjih je godina posebno usmjereno na približavanje građanima i svakodnevno unapređivanje uvjeta i sredstava za rad u svrhu postizanja veće otvorenosti, transparentnosti i efikasnosti kako bi postigli i zadržali zadovoljavajuću razinu povjerenja građana u pravosuđe.
Ministarstvo pravosuđa pomaže jačanje i razvoj pravosuđa i u drugim državama
Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je, osim prava koje imaju sve članice Unije, stekla i mogućnost sudjelovanja u „twinning“ projektima tj. projektima koji su namijenjeni državama pristupnicama, kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama koje se pripremaju za članstvo u EU i koje kroz Twinning dobivaju podršku u provedbi reformi, usklađivanju zakona i propisa s pravnom stečevinom EU te prilagodbi i jačanju javnih institucija.
Analize Ministarstva uprave
Tema prvog broja Analiza jest ocjena stupnja samostalnosti lokalnih jedinica u Hrvatskoj.
"Tvrtke za 10 kuna" za lakše samozapošljavanje
Omogućili smo osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za samo 800 kuna čija registracija traje samo 24 sata. Istodobno, omogućeno je da se za nazive društava koristi jezicima svih zemalja članica EU. 
Posjedovanje droge za osobnu uporabu prekršajno, a ne kazneno djelo
Građani za posjedovanje droge za osobne potrebe više neće u zatvor, ali oni koji trguju i navode osobe na konzumiranje ići će u zatvor i do 15 godina.