C2.2. R1-I2 e-Državni ispit

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Razvijen je i uspostavljen novi sustav polaganja državnoga ispita elektroničkim putem čime se osigurava objektivniji, prikladniji i valjaniji način procjenjivanja znanja kandidata standardiziranim pisanim ispitivanjem, a osigurat će kompetentne službenike te povećati povjerenje građana u javnu upravu.

Ispitni materijali za ispitivanje pisanim odnosno elektroničkim putem pripremljen je prema unaprijed zadanoj metodologiji i kriterijima, što omogućuje provedbu ispitivanja pod istim uvjetima za sve kandidate.

Kroz sustav se odvijaju postupci razvoja ispitnih materijala za državni ispit, prijave na ispit, organizacija, provedba i polaganje državnoga ispita, zaključno s izdavanjem uvjerenja o položenome ispitu, a omogućava kontinuirano praćenje i unaprjeđenje svih postupaka razvoja i provedbe državnog ispita. 

Vrijednost ulaganja: oko 660 tisuća eura ili 5 milijuna kuna. 

Mjera je dovršena u prosincu 2022.

Kontakt-osoba za više informacija: Marija Kordić, marija.kordic@mpu.hr