C2.1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata

Ciljna vrijednost 152 - Smanjenje administrativnog opterećenja građana
 
Koordinator: Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva
 
Cilj pokazatelja je smanjenje administrativnog opterećenja građana za najmanje 20% do kraja 2025. godine korištenjem metodologije za optimizaciju i standardizaciju procesa u javnoj upravi i SCM modela standardnog troška.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave, u suradnji s nadležnim tijelima javne uprave (vlasnicima procesa), provodi aktivnosti prema rasporedu iz NPOO-a kako bi osiguralo pravodobno ispunjenje pokazatelja:
  • izrađuje analizu administrativnog opterećenja građana po životnim događajima i uslugama svake godine
  • predlaže Vladi RH donošenje Akcijskog plana za administrativno rasterećenje građana s popisom procesa i troškova koji se smanjuju/rasterećuju (normativne, organizacijske  i druge  aktivnosti) u okviru odabranih životnih događaja koji obuhvaća period do drugog tromjesečja 2023
Analizom administrativnog opterećenja građana obuhvaćeni su digitalno nekompetentni i informatički neopremljeni građani - korisnici javnih usluga prema životnim područjima i događajima definiranim na  mrežnoj stranici eGrađani (gov.hr).
 
Predviđeno vrijeme za ispunjenje pokazatelja: 2025.
 
Kontakt-osoba za više informacija: Tomislav Mičetić, kvaliteta@mpu.hr
 
  • Izvještaj o administrativnom opterećenju građana za razdoblje 2019.-2022.
  • Izvještaj o administrativnom opterećenju građana u 2022.