C2.5. R1-I1 Unaprjeđenje sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis)

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Cilj ove investicije je daljnja nadogradnja eSpis sustava (zajedno sa svim modulima) i prelazak na centralizirano hardversko i softversko rješenje koje će omogućiti bolje i jeftinije buduće nadogradnje i održivost razvoja, ali i stabilnost, operabilnost i sigurnost eSpis sustava.

Espis je sustav za upravljanje sudskim predmetima koji je tijekom proteklih 15 godina postupno implementiran u sudovima te je danas u upotrebi na svim vrstama i razinama sudova.

Na ovaj sustav naslanja se niz javno dostupnih e-Usluga: e-Komunikacija, e-Predmet, e-Ovrhe, e-Oglasna ploča, Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak itd. 

Provedba ove investicije uključuje:
  • tehnički reinženjering sustava
  • nadogradnju funkcionalnosti eSpis sustava (zajedno sa svim modulima, uključujući i eKomunikaciju) 
  • migraciju na državnu informacijsku infrastrukturu (Centar dijeljenih usluga).

Vrijednost ulaganja: 2,9 milijuna eura odnosno 21,9 milijuna kuna 

Predviđeno vrijeme za provedbu mjere: prosinac 2024.

Kontakt-osobe za više informacija: Renata Diankov renata.diankov@mpu.hr i Ivana Čukman - Batinić ivana.cukman@mpu.hr