C2.5. R1-I5 Provođenje mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela

Nositelj provedbe: Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Cilj je ulaganja modernizirati i povećati učinkovitost rada pravosudnih i kaznenih tijela u Republici Hrvatskoj provedbom mjera povezanih s energetskom učinkovitošću, što će  doprinijeti zelenoj tranziciji.

Ukupno 20 zgrada pravosudnog sustava biti će energetski obnovljeno.

Ulaganje se u prosjeku odnosi na obnovu barem srednje dubine, kako je definirana u Preporuci Komisije obnovi zgrada (EU) 2019/786, kojom se postiže barem 30 %-tno smanjenje potražnje za primarnom energijom; ili postići u prosjeku barem 30 %-tno smanjenje izravnih i
neizravnih emisija stakleničkih plinova u odnosu na emisije prije obnove.

Također će se osuvremeniti izgled zgrada i povećati kvaliteta rada u njima. Prednost će se dati pravosudnim tijela smještenima u gospodarski slabije razvijenim dijelovima Hrvatske.

Vrijednost ulaganja: oko 10,5 milijuna eura odnosno 80 milijuna kuna

Predviđeno vrijeme za provedbu mjere: lipanj 2024.

Kontakt-osoba za više informacija: Marijana Kalčić marijana.kalcic@mpu.hr