C2.6. R1-I1 Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Planirana je provedba nacionalne medijske kampanje u razdoblju kako bi se podigla svijest o štetnosti korupcije i informirala šira javnost o postojećim antikorupcijskim mehanizmima, između ostalog i mehanizmima zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, s ciljem poticanja građana na prijavu nepravilnosti.

Nacionalna kampanja obuhvatit će medijsku kampanju putem oglašavanja u televizijskom programu, kroz oglašavanje na društvenim mrežama i radio postajama te putem tiskanog oglašavanja, kao i organizaciju okruglih stolova i konferencija te edukacija na temu antikorupcije u srednjim školama.

Vrijednost ulaganja: oko 800 tisuća eura odnosno 6 milijuna kuna

Predviđeno razdoblje provedbe mjere: lipanj 2025.

Kontakt-osoba za više informacija: Ivan Odeljan ivan.odeljan@mpu.hr i  Vjeran Šarić vjeran.saric@mpu.hr